Weigh In Motion

Onze WIM systemen zorgen ervoor dat alle rijdende voertuigen continu gewogen worden. Zodoende worden potentieel overladen vrachtwagens gedetecteerd en worden zij van de rijweg afgeleid (door vb. Politie of wegeninspectie) om te worden onderworpen aan een rechtsgeldige controle op een vaste weegbrug.
 
Het is algemeen geweten dat overladen vrachtwagens schade toe brengen aan de wegen en bovendien kunnen dergelijk overladen voertuigen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen. Controles via onze WIM-installaties zijn dan ook veel efficiënter dan een visueel uitgevoerde controle; wij kunnen stellen dat de efficiëntie van een WIM installatie 80 tot 85% bedraagt in tegenstelling tot de 15 tot 20% terechte vaststellingen door een manuele/visuele inspectie.