Macro data analyses

Iedere dag genereren miljoenen weggebruikers een verbazingwekkende hoeveelheid geanonimiseerde gegevens. Deze informatie wordt dagelijks aangevuld door middel van verkeersmeet- en analysesystemen, die voor statistische of preventieve doeleinden worden gebruikt.


Soms krijgt men moeilijk te verifiëren klachten van buurtcomités, scholen of derden. Via het raadplegen van databankgegevens en een uitvoerige analyse van lokaal gegenereede data kan men een gedetailleerd rapport creëren.

Gedetailleerde lokale analyse

De verkregen datagegevens worden op basis van kleurcodes gevisualiseerd op het stratenplan van uw stad of gemeente. Onze experten helpen u deze rapporten en het stratenplan correct te interpreteren teneinde uw verkeershandhavingsbeleid daar waar nodig doeltreffend aan te passen.

 

Zichtbaar gerichte preventie

Aan de hand van de verkregen informatie kan men de afweging maken om al dan niet over te gaan tot het inzetten van preventieve of repressieve verkeershandhavingsmiddelen.


In onderling overleg met u als klant zal worden bepaald waar en wanneer bovenstaande handhavingsmiddelen op strategische plaatsen en tijdstippen zullen worden ingezet om tot een hoger verkeersveiligheidsgevoel bij weggebruikers op uw grondgebied te komen.