TMS-SA

Mobiele verkeersteller

 

Buurtbewoners klagen wel eens over het vele verkeer dat er in hun straat passeert, en de onveilige situaties dat dit met zich meebrengt.

 

Lokale besturen krijgen dan ook regelmatig de vraag van burgers/omwonenden om gepaste maatregelen te nemen om het verkeer in hun buurt/straat veiliger te maken.

 

Indien u als gemeente/stad/gewest eraan denkt om een rijweg her in te richten, maar u niet beschikt over de noodzakelijke data m.b.t. verkeersstromen enz…

 

Dan kan de TMS-SA verkeersteller u hierbij helpen; een eenvoudige verkeersteller, die op basis van Doppler-radartechnologie van elk type voertuig binnen zijn meetbereik de snelheid kan gaan meten. De TMS-SA is zo ontworpen dat hij overal kan worden ingezet en snel aan elke type paal kan bevestigd worden.